ตัวชี้วัดย่อย : จำนวนเรื่องร้องเรียนมลพิษ - ทั้งหมด (SOE66)